Je vytápění domu plynem bezpečné?

Pokud Vás zajímá plynové vytápění, pak náklady jistě nejsou jedinou otázkou, která ovlivňuje Vaše rozhodování. I když se jedná o stále rozšířenější způsob vytápění domu, stejně důležitá je bezpečnost jeho obyvatel, a tedy kvalita provedené instalace.

Jde vyvrátit mýtus o tom, že plynové kotle nejsou bezpečné v každodenním provozu? Samozřejmě! Stačí se podívat na moderní zařízení, která při správném používání a údržbě nemají jak vybuchnout nebo způsobit otravu plynem.

Plyn jako nebezpečný způsob vytápění – kde se to tvrzení vzalo?

Čas od času slyšíme o případu nebo neštěstí spojeném s plynem. Je dobré vědět, že tyto situace nejčastěji vyplývají z vadné instalace nebo ze zanedbání pravidelných prohlídek a údržby zařízení. Špatné větrání v místnostech může také přispět k případu např. otravy kouřem, toto nebezpečí však platí u každého paliva či krbu.

Pokud jde o plynové vytápění, cena instalace je ten aspekt, na kterém není radno šetřit. Aby zařízení fungovalo správně a bezpečně, vše musí být realizováno podle pokynů výrobce kotle.

Přednosti moderních plynových kotlů

V případě plynových kotlů je riziko otravy uhlíkem výrazně nižší než u zařízení na tuhá paliva. Jsou za to zodpovědné standardně používané ochrany. Co se týče kondenzačního plynového kotle (uzavřená spalovací komora), zde je riziko úniku oxidu uhelnatého přímo nulové.

Moderní plynové kotle jsou obvykle vybaveny vícestupňovým systémem ochrany proti náhlému poklesu tlaku vody v celém rozvodu – pokud by k tomu došlo, mohlo by to vést k výbuchu. Samotný plynový rozvod je také jištěn mnohonásobnou ochranou. Pokud například dojde ke zhasnutí plamínku, speciální ventil uzavře palivový přívod. Kolísání tlaku plynu zase vyrovnává stabilizátor.

Zajímá Vás plynové vytápění? Náklady na jeho instalaci budou záviset na aktuální ceně suroviny, její spotřebě či konstrukci budovy, avšak rentabilita této investice je bez debat. Ve srovnání s tuhými palivy můžete získat dvojnásobné množství tepla vytěžené z 1 kg plynu. Ačkoli Vás cena za instalaci vysoce kvalitního plynového zařízení může zpočátku odrazovat, pamatujte na to, že moderní kotle jsou zařízení bezporuchová a stoprocentně bezpečná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.